Team

DACHVERBAND TANZ DEUTSCHLAND e. V.
Agent of the cultural-political dialogue
  
MICHAEL FREUNDT
Managing director of the Dachverband Tanz Deutschland

Tel. +49 (0)30 37 44 33 92
Fax +49 (0)30 680 750 36
info@dachverband-tanz.de

NICOLA VON STILLFRIED
Project manager cultural policy dialogue

Tel. +49 (0)30 37 44 33 92 / 0176 71200499
Fax +49 (0)30 680 750 36
n.stillfried@dachverband-tanz.de

 

VERONIKA KNAUS
Project collaborator

Tel. +49 (0)30 37 44 33 92 
Fax +49 (0)30 680 750 36
v.knaus@dachverband-tanz.de

 

ANNE PHILIPS-KRUG
Press and public relations

Tel. +49 (0)176 85963332  
Fax +49 (0)30 680 750 36
a.phillips-krug@dachverband-tanz.de

 

Bureau Ritter gUG
Promotion fund manager

RICCARDA HERRE
Project Management – Promotion Fund

Tel. +49 (0)30 40 20 33 22 1
r.herre@bureau-ritter.de


ISABEL NIEDERHAGEN
Project Management – Promotion Fund

Tel. +49 (0)30 40 20 33 22 2
i.niederhagen@bureau-ritter.de

 

BASTIENNE KÄSTNER
Financial management of the promotion fund

Tel. +49 (0)30 40 20 33 22 6
b.kaestner@bureau-ritter.de

 

REBEKKA MAUSER
Projekt- und Finanzmanagement Förderfonds

Tel.+49(0)30 - 40 20 33 22 8
r.mauser@bureau-ritter.de